Thiết kế, thi công biển hiệu Nhất Tâm Đường

Các hạng mục trang trí cho Nhất Tâm Đường:
  • Thiết kế – lắp đặt biển vẫy hút nổi phát sáng
  • Thiết kế – thi công biển vẫy dọc lớn
  • Thiết kế – thi công vách logo thương hiệu Nhất Tâm Đường
  • Thiết kế – thi công standee chân sắt, hướng dẫn chỉ đường
  • Thiết kế – lắp đặt chữ nổi led neon sign
  • In ấn tranh ảnh trang trí phòng điều trị
  • Thiết kế – in ấn menu hộp đèn ( tranh điện) phát sáng trong phòng điều trị